top of page
Seurakuntatietokanta_edited_edited.jpg

Utsjoki

Alkuaan Ruotsin Härnösandin hiippakunnan Kautokeinon emäseurakunnan anneksi. Mainitaan ensimmäisen kerran kylänä 1551. Koutokeino jäi vuoden 1747 rajakäynnissä Norjan kuningaskunnan puolelle ja Utsjoki Ruotsin, minkä jälkeen Utsjoen kappeli määrättiin yhdessä Kuusamon emäseurakunnan Inarin kappelin kanssa muodostettavaksi omaksi kirkkoherrakunnaksi kuninkaallisella kirjeellä 26.6.1747 ja seurakunta määrättiin kuuluvaksi Turun hiippakuntaan. Aluksi kirkkoherra määrättiin asumaan Utsjoella talvisin, jolloin saamelaiset peuroineen oleskeli täällä, mutta heidän siirtyessä kesäisin merenrannalle, piti kirkkoherran muuttaa Inariin, jonka asukkailla oli vakinaiset asunnot. Myöhemmin kirkkoherra oleskelivat kesäisin pitäjän eteläosissa ja muuttivat vasta talven alussa Utsjoelle. Lapin kirkollisten asian johtokunta määräsi kirjeessä 9.11.1748, että saamen kieltä tuli käyttää katekeettakouluissa ja jumalanpalveluksissa. Saameksi saarnattiin etenkin juhlina ja silloin, kun ihmisiä oli enemmän koossa, jos pappi siihen kykeni, ja tavallisesti saarnattiin suomeksi. Seurakuntaan kuulunut Inarin kappeli erotettiin itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi 1881. Utsjoen kunta perustettiin 1876.


Alkuaan seurakunnassa oli kaksi kiertävää katekeettaa ja kolmas virka asetettiin keisarillisella käskykirjeellä 26.5.1837, mutta käskykirjeellä 20.2.1857 asetettiin näiden sijaan vain yksi katekeetta, jonka tehtäväksi määrättiin opettaminen vakinaisessa koulussa Inarin kirkon luona. Katekeetalta vaadittiin inarinsaamen tuntemista, ja keisarillisessa käskykirjeessä 20.2.1858 määrättiin, että katekeetan oli oltava vihitty papiksi tai ylioppilas, jotta hänellä oli oikeus lukea hyväksi kaksinkertaiset virkavuodet. Katekeetan palkka oli 150 ruplaa ja sitä korotettiin 100 markalla keisarillisella käskykirjeellä 16.12.1887.


Ensimmäisen Tenojoen varrella Talvadisissa sijainneen kirkon kerrotaan vihavenäläisten polttaneen jo ikivanhana aikana. Sai ensimmäisen varsinaisen kirkon Mantojärven rannalle 1700 ja kirkko tunnettiin nimellä Pyhä Ulrika. Uusi kirkko määrättiin rakennettavaksi kivestä keisarin käskykirjeellä 30.4.1842 ja rakentamisen kustannuksiksi arvioitiin 6 841 ruplaa. Seurakuntaan on kuulunut myös Outakosken rukoushuone eli kinkeritupa vuodesta 1853, jossa aikanaan pidettiin lukukinkereitä kesäisin. Outakosken lisäksi kulmasaarnoja pidettiin kinkerien aikaan Nuorgamissa.


Muut nimet

Ohcejohka, Aritsby


Kylät

Kirkonkylä, Nuorgam (Njuorggán), Outakoski (Vuovdaguoika)


Naapuriseurakunnat

Inari, Kaarasjoki, Teno, Uuniemi

 

Papisto


Kirkkoherrat

1747–1757 Anders Hellander

1758–1765 Henrik Wegelius

1766–1781 David Eric Högman

1782–1793 Henrik Sund

1794–1797 Samuel Castrén

1798–1804 Johan Wegelius

1804–1816 Henric Wegelius

1820–1833 Jakob Fellman

1833–1846 Karl Fredrik Stenbäck

1848–1852 Fredrik Vilhelm Stjerncreutz

1854–1859 Anders Andelin

1860–1866 Edvard Vilhelm Borg

1868–1871 Evert Brynolf von Konow

1877–1886 Jonatan Gummerus

1887–1892 Viktor Alfred Virkkula

1893–1899 Aukusti Koivisto

1900–1905 Aukusti Hakkarainen

1906– Pekka Rudolf Heikinheimo (Heikel)


Ylimääräiset papit

1798–1799 Erik Castrén, vt. kirkkoherra

1819 Jakob Fellman, sijaiskirkkoherra

1831–1833 Karl Fredrik Stenbäck, kirkkoherran sijainen

1845–1848 Fredrik Vilhelm Stjerncreutz, sijaiskirkkoherra

1883–1885 Viktor Alfred Virkkula, vt. kirkkoherra

1886–1887 Viktor Alfred Virkkula, vt. kirkkoherra

1892–1893 Aukusti Koivisto, vt. kirkkoherra

1904 Lauri Arvid Itkonen, vt. kirkkoherra

1905–1906 Lauri Arvid Itkonen, vt. kirkkoherra

 

Arkisto


Utsjoen seurakunnan rippikirjat alkavat vuodesta 1742, tilikirjat vuodesta 1721 ja historiakirjat vuodesta 1742. Haudattujen luettelot puuttuvat vuosilta 1821–1840. Seurakunnan pappila paloi 10.4.1834 ja edelleen käytännössä olevan ehtoolliskalkin jalassa on kirjoitus: "Efter eldsvådan på Utsjoki prestegård den 10 Aprill 1834 omgjord på Eccl. Fondens bekostnad 1840". Seurakunnan vanhinta arkistoa säilytetään Kansallisarkisto Oulussa ja aineistokokonaisuus kattaa vuodet 1696–1987.


Linkit

Kansallisarkisto: Astia

Digihakemisto

Suomen Sukututkimusseura: Hiski

SSHY: Kirkonkirjat

Hae

bottom of page